GENEL İNGİLİZCE KURSU

EĞİTİMİN AMACI                                                                                               
Kişilere ders dışında dilin farklı becerilerini kullanabilme yeterliliğini kazandırma.A2 düzeyinde İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Bu program kişilerin gramer ve kelime bilgisinin yanında dilin dört temel becerisi olan Dinleme (Listening), Okuma (Reading), Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir.

Ön Kayıt