SQL İLE VERİ TABANI SORGULAMA

EĞİTİMİN TANITIMI
Bu kursun temel amacı, veritabanı yönetimi ve veritabanı tasarımının prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektir. Bu kursta katılımcılara ilişkisel veritabanlarına erişmek ve bunları yönetmek için standart bir dil olan SQL (Structured Query Language) öğretilecektir. Bu ders kapsamında veritabanı yönetim sistemi olarak MySQL kullanılacaktır. MySQL dünyanın en popüler açık kaynaklı veritabanıdır. Kanıtlanmış performansı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile MySQL, Facebook, Twitter, YouTube gibi çok bilindik şirketlerin verilerini etkili ve verimli bir şekilde yönetimek için tercih ettiği veritabanları arasında yer alıyor. SQL veritabanı veriye erişmek için standart bir dil olduğundan, bu kursun içeriği diğer veritabanı yönetim sistemleriyle benzerlik teşkil edecektir. Sonuç olarak, öğrenciler SQL'i bir MySQL veritabanıyla çalışmak için kullanmayı öğrendiklerinde, öğrendiklerinin çoğunu Oracle, DB2 veya Microsoft SQL Server gibi başka bir ilişkisel veritabanı sistemlerine de aktarabilirler.
ÖNKOŞUL
Bu kursun önkoşulu bulunmamaktadır. Katılımcıların bu dersi almak için herhangi bir programlama altyapısına sahip olması beklenmiyor.
EĞİTİM İÇERİĞİ
·         İlişkisel veritabanına giriş
·         Tek bir tablodan veri sorgulamak
·         İki veya daha fazla tablodan veri sorgulamak
·         Verilerin eklenmesi, güncellenmesi ve silinmesi
·         Özet sorguların kodlanması
·         Alt sorguların kodlanması
·         Tetikleyicilerin kodlanması
·         Veri türleri ile çalışma
·         Fonksiyonların kullanımı
·         Veritabanın tasarlanması
·         Veritabanı normalizasyonu
·         Veritabanları, tablolar ve dizinlerin oluşturulması
·         Görünüm oluşturma
·         Veritabanını yedekleme ve geri yükleme
 
EĞİTİM TARİHLERİ
Eğitim Süresi: 25 Saat
EĞİTİM YERİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİM ÜCRETİ
KDV Dahil 5000 TL
VERİLECEK BELGE veya SERTİFİKANIN ADI
Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılara “SQL İle Veri Tabanı Sorgulama” Başarı Sertifikası, 70 Puan altı alan katılımcılara ise eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.
KİMLER KATILABİLİR ?
  • İçgörü elde etmek için veritabanlarından veri almak ve analiz etmek isteyen iş analistleri
  • Verileri ileri düzey analizler için hazır formatta hazırlamak isteyen veri bilimcileri.
  • SQL'i veritabanlarıyla etkileşimde bulunmak ve veritabanı teknolojilerini kullanan uygulamalar geliştirmek isteyen yazılımcılar
  • Veri veya bilgi yönetimi ile çalışan diğer tüm profesyoneller
 EĞİTMEN : 
Doç.Dr. Farid HUSEYNOV
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

Ön Kayıt