T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

DİJİTAL ÇAĞDA PAZARLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı, dijital pazarlamanın gelecekteki eğilimlerini analiz etmek ve anlamaya yardımcı olmaktır. Firmaların piyasaya sürdükleri mal ve hizmetlerin etkinliğini arttırmak ve e-işletme uygulamasını pazarlamacı bakış açısıyla geliştirmek temel hedefidir. Program kapsamında, günümüzde internet, e-posta, mobil ve interaktif TV gibi dijital medyanın pazarlama üzerindeki rolünü öğrenmeye fırsat sunacaktır.

Dijital Çağda Pazarlama Sertifika Programı ile hedeflenen; pazarlama alanında uzmanlaşmak, dijital pazarlama stratejileri ve taktiklerini geliştirmek ve gerçek yaşamdaki dijital pazarlama örneklerini analiz edebilme ve yorumlama yeteneğine sahip olmak isteyenler için katma değer sağlayarak uzmanlar yetiştirmektir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • En az lisans mezunu ve dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenler,
 • Kariyerine Pazarlama alanında yön vermek isteyenler,
 • Kurumlarda Pazarlama uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
 • Dijital Pazarlama konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,
 • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 1. Modül : DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ
 • Eski Ekonomiden Dijital Ekonomiye Geçiş
 • Dijital Ekonomide İş Kuralları
 • İnternet ve Küreselleşme
 •  

2. Modül : DİJİTAL VE PAZARLAMA KAVRAMLARI

 • Dijital Tüketiciler
 • Dijital Ekonominin Firmalara Yansımaları
 • İşletmelerin Dijital Pazarlama Yönelimi
 • Pazarlama Kavramı
 • Dijital Pazarlama
 • Dijital Pazarlama Aşamaları
 • Dijital Pazarlama Yararları
 • Dijital Pazarlama Yöntemleri

 

 1. Modül : DİJİTAL DÜNYADA MARKA YÖNETİMİ
 • Online İtibar Yönetimi
 • Dijital Ayak İzi
 • Markanın Paydaşlarıyla Online İlişkisi
 • Online İtibar Stratejileri
 • Online İtibar Yönetimi Araçları
 • Online İtibar Yönetimi ve Markaya Etkisi

 

 1. Modül : Dijital PR
 • Dijital PR Kavramı
 • Dijital PR ve Gerekli Araçlar: Arama Motoru Optimizasyonu, Sosyal Medya, Dijital Varlıklar, Blog Çalışmaları

 

 1. Modül : E-TİCARET
 • E- Ticaret Strateji Türleri
 • Dünya ve Türkiye E- Ticaret Verileri
 • E- Ticaret İçerik Pazarlama
 • E- Ticaret Kampanya Pazarlama

 

 1.  Modül : SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ- SOSYAL CRM
 • CRM Kavramı
 • CRM ve Amacı
 • Sosyal CRM
 • Sosyal CRM ve Önemi
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Veri Analizi

 

 1.  Modül : SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
 • Sosyal Medya Yönetim Araçları
 • Sosyal Medya Kriz Yönetimi
 • Sosyal Medyada Genel Stratejiler
 • Facebook, Twitter Reklam Modelleri

 

 

 1. Modül: İNTERNET REKLAMCILIĞI
 • İnternet Reklamcılığı Bileşenleri
 • Geleneksel Online Reklamlar- Bannerlar, Text Linkler, Pop Up’lar
 • Zengin Medya Reklamları
 • Fiyatlandırma Modelleri

 

 1. Modül: E-POSTA PAZARLAMA
 • E- mail Pazarlama Stratejileri
 • Ölçümlendirmede E- posta Pazarlama
 • E- posta Pazarlama Teknikleri
 • Diğer Pazarlama Bileşenleriyle Entegresi
 • E- mail Testleri

 

 1. Modül: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
 • Katılımcıların Örnek Vakaları Üzerine İnceleme

 

 1. Modül: MOBİL PAZARLAMA
 • Mobil Dünyadaki Gelişmeler
 • Mobil Pazarlama Teknikleri
 • Hedef Kitle Seçimi
 • QR Code Uygulaması

 

 1. Modül: DİJİTAL ORTAMDA KİŞİSELLEŞTİRME
 • E-mail Pazarlaması
 • İçerik Pazarlaması
 • Müşteri Kimlik Çalışması
 • Telefon Uygulaması
 • Tasarım

 

 1. Modül: VİRAL PAZARLAMADA İÇERİK ÜRETME
 • Viral Pazarlamaya Bilimsel Bakış
 • Viral İçerikleri ve Kullanıldığı Alanlar
 • Viral İçeriğin Oluşturulması
 • Viral İçerik Üretmenin Stratejileri

 

 1. Modül: OYUNLAŞTIRMA
 • Dijital Pazarlama Süreçlerinin Oyunlaştırılması
 • Kullanıcı Psikolojisi
 • Reklamda Oyunlaştırma
 • Kullanıcının Teşvik Edilmesi

Resimler

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ & KOÜ

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler