T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU

 

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ

 

Amaç


             Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi eğitim teknolojisinin önemli işlevleridir.

 

Genel Bilgi

Eğitim Teknolojisi, farklı bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç ve gereç, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun durumlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitimde ortaya çıkan sorunların çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını sağlayan bir sistemler bütünü olarak değerlendirilmektedir.


Kimler Katılmalı
          Robotik kodlamayı öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Sertifika
           Dijital Dönüşüm Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan sertifika belgesi vermektedir.

Ön Şart
          Bir ön şartı bulunmamaktadır

Eğitmenler
          Eğitim, sektör profesyoneli uzmanlar tarafından verilecektir.

Kontenjan: Minimum 6 kişi, Maksimum 10 kişi

Süre
24 Saat / 4 Gün / Haftasonu

Yer
Akademi eğitim salonu

Eğitimin Genel İçeriği

 

EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ & SANAL GERÇEKLİK

 1. Power Point Hologram Videosu Oluşturma
 2. Hologram Videosunu 3D Görüntüleme
 3. AR&VR Nedir?
 4. Eğitimde Kullanılan AR&VR Uygulamaları
 5. Unity ile Artırılmış&Sanal Gerçeklik
 6. Maya
 7. SpaceCraft ile AR Küp Oluşturma

SANAL LABORATUVAR EĞİTİMİ

 1. Sanal Laboratuvar Nedir?
 2. Eğitimde Kullanılan Sanal Laboratuvar Uygulamaları
 3. pHet Eğitimi
 4. e-Chalk Eğitimi

EĞİTİMDE WEB 2.0 ARAÇLARI

 1. 0 Nedir?
 2. Eğitimde Kullanılan Web2.0 Araçları
 3. 0 Araçları ile Örnek Ders Planlaması

3D TASARIM

 1. Tinkercad veya Sketchup ile 3D Tasarım Eğitimi
 2. 3D Tasarım ile Ders Materyali Hazırlama
 3. 3D Tasarım ile Robotik Materyal Tasarımı Yapma

 

 

 

 

 

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ