T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi yöneticiler için finans yönetimi eğitimi olarakta bilinmektedir. Finans yönetimi, mali tabloların okunması, bilançonun yorumlanması gibi konularda bilgi sahibi olmayanlara yönelik olarak hazırlanan eğitimin bir diğer adı da finansal okur yazarlık eğitimidir. Finansçı olmayanlar için finans eğitimini daha çok finans konusunda bilgi sahibi olmayan yöneticiler, firma ortakları, yönetim kurulu üyeleri, patronlar, yönetici adayları ve kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar tarafından tercih edilmektedir.

Yöneticiler için Temel Finans Yönetimi Eğitimi

Bir yöneticinin finansal terimleri ne anlama geldiğini bilmesi haricinde muhasebeden gelen mali tabloların, bilanço ve finansal bilgileri okuması ve daha da önemlisi yorumlayarak firmanın gelecekteki durumunu görebilmesi çok önemlidir. Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi sonunda katılımcılar güncel finansal terimler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, bir bilançonun okunması, yorumlanması ve çeşitli analiz yöntemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitimin Amacı

Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi, öğrenim ve iş geçmişi finans üzerine olmayan şirket yöneticileri, patronlar, şirket ortakları ile girişimcilere temel finans bilgilerini sunmak, şirketlerde yönetim amaçlı kullanılan mali tablolar ve finansal rasyolar hakkında temel bilgiler vermek amacını gütmektedir. Mali tablolar analizi eğitiminden farklı olarak bu eğitimde mali tablolar (örneğin bilanço) hazır olarak gelmektedir. Hazırlanmış olan mali tablonun ne şekilde okunması ve yorumlanması konusunda bilgi verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimine esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri, kendi işini kurmak isteyenler katılabilir.

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi  İçeriği:

 • Genel ekonomik değerlendirmeler
  • Reel - Nominal faiz
  • Serbest Piyasa Ekonomisi – Kapitalizm
  • Devlet- Banka ilişkisi
 • Finans kavramı
 • Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 • Muhasebenin gelişimi – Muhasebenin bölümleri
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
  • Varlıklar
   • Dönen Varlıklar
   • Duran Varlıklar
 • Borçlar
  • Kısa Vadeli Borçlar
  • Uzun Vadeli Borçlar
 • Özsermaye…
 • Gelir Tablosu
  • Gelirler
  • Giderler
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
  • Gelir Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Bilanço
 • Finansın fonksiyonları
 • Finansal analiz
  • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
  • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
  • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
  • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
  • Oran (Rasyo) analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • Pazar değeri ve oranları
 • Finansal Planlama ve Denetim
  • Finansal planlama yöntemleri
  • Finansal planlama aşamaları
 • Bütçe ve Bütçe yönetimi
  • Bütçe denetimi
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (kısaca)
 • Fonların Sağlanması
 • Fonların Yatırımı
 • Enflasyonun finansal kararlara etkisi

Eğitim Hakkında

20 Saat
Cumartesi-Pazar günleri(4 hafta sonu)
Dr. Murat ÖZCAN
GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ön Başvuru