T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Görüntü İşleme Kursu

PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME KURSU

 

Amaç

Görüntüden bilgi sağlama, yorum yapabilme ve otomatik algılama işlemlerini gerçekleştirebilen sayısal görüntü işlemeye yönelik temel kavramların, görüntü iyileştirme, morfolojik işlemler, kenar ve köşe bulma algortimalarının öğrenilmesi ve MATLAB ortamında uygulanmasıdır.

 

Genel Bilgi

Kursta standart kütüphane fonksiyonlarının tanıtımı ve kullanımına ek olarak, kütüphanelerin bize sunduğu fonksiyonlar ile ne gibi özel uygulamalar yapılabileceği üzerinde durulacaktır. Çoğunlukla OpenCV kütüphanesi ile geliştirme yapılacak, Fakat bunun yanı sıra Python ile kullanılabilen dlib, skimage, tensorflow ve keras gibi farklı kütüphaneler ile geliştirilmiş uygulamalar da bulacaksınız. 

 

Kimler Katılabilir

 • Başlangıç düzeyindeki Python geliştiricileri
 • Görüntü işleme / Bilgisayarlı Görme konularına ilgi duyanlar

 

Süre

47 Saat

 

Eğitimin Genel İçeriği

 • Görüntü İşleme Temel Konular
 • Eşik değer alma
 • Konvolüsyon
 • Görüntü keskinleştirme ve kenar tespiti
 • Morfolojik İşlemler
 • Segmentasyon
 • Kapalı alanları (contour) bulma
 • ContourÖzellikleri
 • Blob tespiti
 • Daire tespiti
 • Çizgi tepiti
 • Watershed algoritması
 • Nesne Takip Etme
 • Renk filtreleme ile takip
 • Hareketli nesne takibi
 • Nesne Tespit
 • Haarcascade ile yüz ve göz tespiti
 • Keypoint ve keypoint eşleştirme
 • Keypoint ile nesne tanıma
 • Derin Öğrenme Modeli Eğitilmesi
 • Tensorflow ile Keras kurulumu ve Veri seti oluşturma/etiketleme
 • Etiketli alanların seçilmesi
 • Derin öğrenme model eğitimi
 • Modelin test edilmesi
 • Derin öğrenme ile nesne tanıma
 • MobileNet ile nesne tanıma
 • Eksik ve Bırakılmış Nesne Tespiti
 • Eksik nesne tespiti
 • Bırakılmış nesne tespiti
 • Facial landmarks
  • "Facial Landmark" ların tespiti
  • Yüzdeki farklı bölgelerin çıkarılması
  • Gerçek zamanlı gülücük tespiti
  • Gerçek zamanlı uyku tespiti

 

 

Giriş: Bilgisayar vizyonu nedir
Giriş: Python programlama ve OpenCV Kütüphanesi
Görüntüler ve görüntü oluşumu
Kenar algılama ve görüntü segmentasyonu
Programlama Bölümü: Kenar algılama ve görüntü bölümlendirme
Çizgi ve eğri algılama
Programlama Bölümü: Çizgi ve eğri algılama
Hareket (Optik akış, Nesne izleme)
Programlama Bölümü: Hareket (Optik akış, Nesne izleme)
Nesne tanıma ve doğrulama
Programlama Bölümü: Nesne tanıma ve doğrulama
Makine Öğrenmeye Giriş
Makine Öğrenmesi Temelleri
Derin Öğrenme Araçları - Caffe, Torch, TensorFlow, Theano
Bilgisayar Verilerinde, Büyük Veride, Doğal Dil İşleminde, Konuşma İşleminde Uygulama
Dönüşümlü Ağlar
Giriş: Kümeleme nedir
Programlama Bölümü: Model eğitimi ve programlama
Giriş: Sınıflandırma nedir
Programlama Bölümü: Model eğitimi ve programlama

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ