T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

                                                                

Günümüzde değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri, insan kaynağını işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmiştir.  Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır. Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimini besleyen ve çoğulcu bir bakış açısıyla konuyu derinleştiren disiplinlerden biri endüstri ilişkileridir. Bu bağlamda endüstri ilişkileri ile insan kaynakları yönetimini birlikte değerlendirmek alana ait bilgiyi zenginleştirmektedir. Bu anlayışla yapılanan “İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Sertifika Programı”; katılımcılara, personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi farklılıklarını, endüstri ilişkileri ile İKY’nin etkileşimini, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukukunu temel alan konuları uygulama boyutuyla aktararak, katılımcıların İK alanında uzmanlık sahibi profesyoneller haline gelmelerini amaçlamaktadır.

 

 

İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Sertifika Programı ile hedeflenen; insan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenlere, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla ve aynı zamanda örnek uygulamalar ile  katma değer sağlayarak uzmanlar yetiştirmektir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler,
 • Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
 • Kurumlarda İnsan Kaynakları Uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
 • İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,
 • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler.

 

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 1. Modül : STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE BAKIŞ
 • Personel Yönetiminden İKY Geçiş
 • Personel Yönetimi ile İKY Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
 • Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
 • İKY Fonksiyonları

    

2. Modül : İŞE ALIM SÜRECİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 • İş Analizi Kavramı
 • İş Analizi Bilgi Toplama Teknikleri
 • İş Tanımları ve İş Gerekleri
 • İşe Alım Süreci
 • İş İlanları
 • Mülakat Yöntemleri ve Teknikleri
 • Davranışsal Mülakat Yöntemi
 • Seçme ve Yerleştirme

 

 1. Modül : PERSONEL BORDROLAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ

 

 • Personel Özlük Dosyası Hazırlama (Yasal Zorunluluklar)
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir? Nasıl Düzenlenir? E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Personel Bordrosu Hazırlama.
 • Brütten Nete - Netten Brüte Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
 • Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 • İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 • İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Örnekleri.
 • 4857 Sayılı İş Kanun En Önemli Maddeleri Nelerdir? Tüm Kanun Maddelerinin Yorumlanması - Yargıtay Kararları
 • 5510 Sayılı SGK Kanunu, Borçlar Hukuku Konularında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

 

 1. Modül : PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
 • Performans Nedir?
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları Nelerdir?
 • Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir?
 • Uygulamalı Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu Çalışması.

 

 1.   Modül : ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
 • Ücret Nedir?
 • Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
 • İş Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
 • İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?
 • İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?
 • Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?
 • Ücret Sistemleri Nelerdir? Nasıl Oluşturulmalıdır?

 

 1.  Modül : KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ
 • Kariyer Nedir?
 • Kariyer Yönetimi Nedir?
 • Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi.
 • Kariyer Motivasyon İlişkisi.
 • Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?
 • Kariyer Aşamaları Nelerdir?
 • Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

 

 1.  Modül : Bireysel ve Toplu İş Hukuku
 • Üçlü İş İlişkileri
 • İş sözleşmesi türleri, esnek çalışma ilişkileri
 • Ücret ve ücrete ilişkin yasal düzenlemeler
 • Çalışma süreleri, uygulama sorunları
 • Ücretli tatiller ve uygulama sorunları
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle fesih, uygulama sorunlarının tartışılması

 

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • Sendikaların kuruluşu, üyelik, üyelikten ayrılma esasları
 • Toplu iş sözleşmesi yetki alma süreci
 • Toplu pazarlık süreci
 • Uyuşmazlık ve çözüm yolları
 • Arabuluculuk
 • Grev ve Lokavt

 

 1. Modül: KURUM KÜLTÜRÜ-ÖRGÜTE BAĞLILIK-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
 • Kültür Nedir?
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmaları.
 • İlke Nedir? Değer Nedir? Kurum İlkeleri Ve Değerleri Nasıl Seçilmelidir?
 • Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?
 • Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?
 • Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?
 • Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Nelerdir?
 • Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faaliyetler Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Örgüte Bağlılık Konularında Büyük Şirket Örnekleri Ve Uygulama Anlatım.

 

 1. Modül: İKY VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ETKİLEŞİMİ
 • Endüstri İlişkileri Disiplinin Zenginliği
 • Endüstri İlişkileri ve İKY Arasındaki İlişki

Resimler

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ & KOÜ

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler