T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

KURUMSAL İLETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye ve paydaşlarına yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerinin bütünüdür.  Kurumsal iletişim, kurumun ve markanın hedef kitlede yaratmak istediği etkinin temelini oluşturmaktadır. “Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı”; katılımcılara, kişisel iletişim becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra iletişim türleri, ikna süreci, kurumlarda iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı olarak aktararak katılımcıların kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanında uzmanlık sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı ile hedeflenen; bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere, bu alanı kariyer hedefi olarak görenlere, şirket yöneticilerine teorik bilgi ve güncel uygulama örnekleri sunarak kariyerlerini şekillendirmelerine katkı sağlamaktır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • En az lisans mezunu ve kurumsal alanında kariyer yapmak isteyenler,
 • Kariyerine kurumsal iletişim alanında yön vermek isteyenler,
 • Firmaların pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışan uzmanlar,
 • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 1. Modül: İLETİŞİM BİLGİSİ
  1. İletişim kavramı ve süreci
  2. Bireylerarası iletişim
  3. Kitle iletişimi
  4. Uluslararası ve kültürlerarası iletişim
  5. Grup iletişimi ve örgüt içi iletişim
  6. Çevrimiçi iletişim
 2. Modül: İKNA SÜRECİ VE YÖNETİMİ
  1. İkna kavramı
  2. İkna kuramları
  3. İkna edici iletişimde kaynak, mesaj ve alıcılar
  4. Sözsüz iletişim ve ikna
  5. İletişim kampanyaları ve ikna
 3. Modül: KURUMSAL KİMLİK VE KURUM İMAJI
  1. Kurumsal kimlik kavramı
  2. Kurumsal kimliğin ögeleri
  3. Kurumsal iletişim stratejisi
  4. Kurumlarda pazarlama yönlü düşünce ve marka
  5. Kurumsal inovasyon
 4. Modül: KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ
  1. Kriz nedir?
  2. Kriz yönetiminde süreçlendirme
  3. Kriz türleri
  4. Kriz iletişimi
  5. Kriz iletişiminde medya yönetimi
  6. Krizin kurum itibarına etkisi
 5. Modül: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  1. Örgütsel davranışa giriş
  2. Örgüt içinde birey ve kişilik
  3. Örgüt kültürü
  4. Örgütlerde çatışma
  5. Örgütsel stres kaynakları ve yönetimi
  6. Örgütlerde öğrenme, vatandaşlık ve adalet
 6. Modül: KURUMSAL İLETİŞİMDE MEDYA İLE İLİŞKİLER
  1. Halkla ilişkilerde medya ile ilişkilerin önemi
  2. Medya ilişkilerinin kapsamı
  3. Halkla ilişkiler yazarının görevleri
  4. Haber yazma teknikleri ve kuralları
  5. Basın bülteni, kiti ve toplantısı
  6. Kurumsal reklam
  7. Basın gezileri, makaleleri, röportajları
  8. Kurumiçi yayınlar
  9. El ilanları
  10. Fotoğraflar
 7. Modül: ONLİNE ORTAMDA KURUMSAL İLETİŞİM
  1. Yeni kurum dinamikleri
  2. Yeni müşteri tanımı
  3. Yeni kurumiçi iletişim araçları
  4. Online ortamda kurumiçi iletişim
  5.  Kurumsal web sitesi
 8. Modül: MARKA VE MARKA YÖNETİMİ
  1. Marka Kavramı, Marka ve Ürün Arasındaki Fark
  2. Tüketici Pazarlarında ve Endüstriyel Pazarlarda Marka
  3. Marka Adı, Amblem ve Logo
  4. Markanın Yapısı, Marka Kişiliği, Marka İmajı,
  5. Marka Kişilik Tipleri, İkon Markalar
  6. Marka Değeri/Marka Denkliği
  7. Marka Tescili , Patent ve İnovasyon
 9. Modül: MARKA YARATMA VE KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ
  1. Marka Araştırmaları
  2. Marka Yaratma Süreci
  3. Değerli Marka Yaratma
  4. Marka Konumlandırma Kavramı
  5. Marka Konumlandırma Süreci
  6. Marka Konumlandırma Stratejileri
  7. Marka Konumlandırma Hataları
 10. Modül: MARKA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ
  1. Fiyat Kavramı
  2. Değer / Fayda Kavramı
  3. Marka, Fiyat, İmaj İlişkisi
  4. Marka Fiyatlandırmada Stratejik Planlama
  5. Tüketici Açısından Fiyat
  6. Marka Fiyatlandırma Hedefleri
  7. Markalarda Fiyatlandırma Politikaları
  8. Fiyatlandırma Stratejileri
  9. Müşteri Karlılığı Kavramı
  10. Marka Değeri ve Fiyatlama
 11. Modül: MARKA VE SOSYAL MEDYA
  1. Sosyal Medya ve Marka Yönetimi
  2. Kurumsal İletişimde Web Stratejileri
  3. E-Pazarlama Bileşenleri ve web stratejileri
  4. E-Pazarlamada Marka Konumlandırma
  5. Sosyal Medyada Marka
  6. Marka Toplulukları ve Yönetimi
  7. Mobil Pazarlama ve Marka
  8. SEO-SEM-CPC Reklamları ve Marka
  9. Sosyal Ağlarda Marka Yönetimi

Resimler

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ & KOÜ

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler