T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ VE FİNANSAL ANALİZ EĞİTİMİ

Mali Tablolar Analizi Eğitiminin Amacı

Şirketlerin fotoğrafları olan bilançolar okuyucularına şirketle ilgili yol gösterir. Mali tablolar analizi eğitiminin amacı, hem şirket yönetiminde bulunanlara, hem şirket analizi yapmak durumunda olanlara, firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere mali tabloların nasıl analiz edileceğine ilişkin bilgileri vermek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamaktır.

Mali tablolar analizi eğitimi, genel muhasebe kavramları ile birlikte yürütülmekte olup, tabanda bir muhasebe bilgisinin olması katılımcıların konuyu daha aktif değerlendirmelerini sağlayacaktır.

Mali tablolar analizi eğitimi kapsamında gerçek bilançolar üzerinden örnek uygulamalar yapılacaktır.

Kimler katılmalı

Muhasebe ve finans yöneticileri ile işletmelerde yönetimsel görevler üstlenen idari kadro çalışanları, mali müşavir adayları, muhasebeciler, muhasebe bölümü çalışanları, mali tabloların nasıl hazırlandığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yöneticiler mali tablolar analizi eğitimine katılabilir.


Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitim içeriği

 • BÖLÜM I
  • Mali Tabloları Tanıyalım
  • Bilanço ve Genel yapısı
  • TEK DÜZEN HESAP PLANI VE AÇILIMLARI
  • Aktif Kalemler
  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
  • Pasif Kalemler
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Özkaynaklar
  • Gelir tablosu
 • BÖLÜM II
  • BİLANÇO KALEMLERİNİN AÇILIMI VE NELER ANLATTIKLARI
  • Dönen Varlıkların Önemi
  • Dikkat edilecek iki kalem
  • Alacaklar
  • Stoklar


 • BÖLÜM III
  • Duran Varlıklar Ne Anlatır?
  • Yatırımlar
  • Haklar
  • Diğer


 • BÖLÜM IV
  • Yabancı Kaynaklar Ne Kadar Yabancı?
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
  • Ticari Borçlar
  • Mali Borçlar
  • Banka borçlarının özellikleri ve borçlanma kriterlerinin etkisi
  • Diğer
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Uzun vadeli yabancı kaynakların nitelikleri
  • Özkaynaklar
  • Ne tür özkaynak
  • Nereden alınan özkaynak
  • Artabilen özkaynak yapısının oluşumu
  • Nasıl Büyür? Nasıl Azalır?
  • Neden Önemlidir?
 • BÖLÜM V
  • BİLANÇO DÜZELTMELERİ
  • Kalemlerin analize hazır hale getirilmesi
  • Olması gereken değerler
  • Düzeltilen değerlerin verdiği yeni bilanço
  • Pasif açığı ve düzeltmesi
  • Aktif fazlası ve sonuçlara etkisi
  • Mali Analize Giriş
  • Analiz Yöntemleri
  • Karşılaştırmalı Analiz
  • Dikey Yüzdeler Analizi
  • Oran Analizi
  • Net İşletme Sermayesi Analizi
  • Fon Akım Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
 • BÖLÜM VI
  • Karşılaştırmalı Analiz
  • Dikey Yüzdeler Analizi
 • BÖLÜM VII
  • ORAN ANALİZİ
  • Oranların hesaplanması ve yorumlanması
  • Kreditör yorumlaması
  • Firma yorumlaması
  • Yorum farklılıklarının nedenleri
  • Yoruma getirecek düzenlemeler
  • LİKİDİTE ORANLARI
  • BORÇLULUK (MALİ) ORANLARI
  • Yatırımcı nasıl analiz yapar? ,hangi yönden bakmak ister
  • FAALİYET ORANLARI
  • Şirket sahipleri bu oranları tanımalı ve kullanmalı
  • KARLILIK ORANLARI
  • Yatırımcı hangi kar ile ilgilenir?
  • Kredi analizinde hangi karlar önemlidir?
 • SONUÇ BÖLÜMÜ
  • Net İşletme Sermayesi Analizi
  • İşletme Sermayesi nedir? Neden önemlidir?
  • Yatırımcı bu analizi yapmalı mıdır?

Eğitim Hakkında

30 Saat
Cumartesi-Pazar günleri(4 hafta sonu)
Dr. Murat ÖZCAN
GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ön Başvuru