T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Markalaşma, kurumların kalite güven ve başarı sağlaması yönünden büyük önem arz etmektedir. Bu programın amacı, marka varlığının oluşturulması ve bu oluşturulan varlığın korunması için gerekli stratejik çalışmalarla geliştirilip temel alt yapıyı sağlamaktır. Bu kapsamda markaların kampanya çalışmalarının işleyişini kavramaya ve her türlü kurumsal iletişim çalışmalarını anlamaya yardımcı olmaktır.

 

HEDEF

Marka Yönetimi Sertifika Programı ile hedeflenen; marka kavramını ve marka kavramı çevresinde oluşan çeşitli faktörleri tanıyabilme, kritik bir marka raporlarını hazırlayabilme, marka ve imaj yaratımında pazarlama tekniklerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak isteyenler için katma değer sağlayarak uzmanlar yetiştirmektir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

 • Marka yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler,
 • Pazarlama alanında yönetici ve yönetici adayları
 • Kariyerine marka yönetimi alanında yön vermek isteyenler,
 • Kurumlarda kurumsal iletişim uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
 • Marka yönetimi konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,
 • Yükselmek isteyen orta düzey çalışanlar
 • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler ve yardımcıları.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 1. Modül : MARKA NEDİR? MARKA YAPISI VE TÜRLERİ
 • Marka Kavramı
 • Marka ve Ürün Arasındaki Fark
 • Marka Yapısı
 • Marka Türleri (Ticaret Markası, Hizmet Markası, Bireysel Marka, Garanti Markası, Ortak Marka)

2. Modül : MARKA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 • Marka Adı, Amblem ve Logo
 • Marka İmajı
 • Marka Farkındalığı
 • Marka Tercihi
 • Marka Kimliği
 • Marka Kişiliği
 • Marka Değeri
 • Marka Çağrışımları
 • Marka Sadakati
 • Marka Yönetimi

 

 1. Modül : MARKA ANALİZLERİ
 • Marka Analizi Nasıl Yapılır?
 • Müşteri Analizi (Müşteri Trendleri, Müşteri Güdüleri...)
 • Rekabet Analiz
 • Kişisel Analiz

 

 1. Modül : MARKA YÖNETİMİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
 • Marka Yönetiminin Ortaya Çıkışı
 • Marka Yönetiminin Önemi
 • Marka Yönetiminin İlkeleri
 • Marka Yöneticisinin Görev ve Sorumluluk Alanları
 • Örgüt Yapısı İçindeki Yeri

 

 1. Modül : PR
 • Marka Kavramı ve Pazarlama Disiplini
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka
 • Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi ve Marka
 • Kriz Yönetimi ve Marka Yönetimindeki Önemi
 • Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Marka İletişimi

 

 1.  Modül : MARKA YARATIM SÜRECİ VE ÇEVRESEL KOŞULLAR
 • Yayılma Kuralı
 • Daralma Kuralı
 • Tanıtım Kuralı
 • Reklam Kuralı
 • Kelime Kuralı
 • Referans Kuralı
 • Kaliteli Kuralı
 • Kategori Kuralı
 • İsim Kuralı
 • Genişlemeler Kuralı
 • Arkadaşlık Kuralı
 • Jenerik Kuralı
 • Şirket Kuralı

 

 1.  Modül : TEMEL MARKA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI
 • Bütünleştirici Ürün Grubu Adı Stratejisi
 • Ürün Grubunda Ayrı Ayrı Adı Stratejisi
 • Kişisel Ürün Adı Stratejisi
 • Marka Geliştirme Stratejisi
 • Marka Esnetme Stratejisi
 • Özel Marka Stratejisi
 • Birden Fazla Markalama Stratejisi
 • Jenerik Marka Stratejisi

 

 1. Modül: MARKA YÖNETİMİNDE TÜKETİCİ VE ÜRÜN YÖNETİMİ
 • Tüketici Davranışı Kavramı
 • Tüketici Davranışı Modelleri
 • Tüketici Davranışı ve Marka Yönetimi İlişkisi
 • Nihai Tüketici Davranışı
 • Ürün Kavramı
 • Ürün Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
 • Yeni Ürün Kavramı ve Ürün Hayat Seyri Modeli
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreci
 • Yenilik Yönetimi
 1. Modül: ZAMAN İÇİNDE MARKA YÖNETİMİ  
 • Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler
 • Marka Hikayeleri ve Marka Yönetimi

 

 1. Modül: MARKANIN COĞRAFİ SINIRLAR VE PAZAR BÖLÜMLERİ İÇİNDE YÖNETİMİ
 • Pazar Bölümlendirme
 • Hedef Pazar Seçimi
 • Konumlandırma (Süreci, Stratejileri ve Hataları)

 

 

 1. Modül: GLOBAL MARKALAR VE MARKA UYGULAMALARI
 • Başarılı Markalar
 • Markalar ve Alt Markalar
 • Yüksek Değerli Marka Yönetimi
 • Global Marka Yaratma
 • Marka Fikri Başarısızlıkları
 • Marka Çeşitlendirme Başarısızlıkları

 

 1. Modül: İNTERNET, MARKA VE SOSYAL MEDYA
 • Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Marka Yönetimi
 • Kurumsal İletişimde Web Stratejileri
 • E- Pazarlama Bileşenleri ve Web Stratejileri
 • E- Pazarlamada Marka Konumlandırma
 • Sosyal Medyada Marka
 • Marka Toplulukları ve Yönetimi
 • Mobil Pazarlama ve Marka
 • SEO- SEM- CPC Reklamları ve Marka
 • Sosyal Ağlarda Marka Yönetimi

 

 1. Modül: MARKA VE SİYASAL/SOSYAL ÇEVRE ANALİZİ
 • Dış Çevre Analizi
 • Ekonomik Unsurlar
 • Siyasal Unsurlar
 • Sosyo- Kültürel Unsurlar
 • Çevresel Unsurlar

 

 1. Modül: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
 • Katılımcıların Örnek Vakaları Üzerine İnceleme

 

Resimler

Eğitim Hakkında

8 gün
Cumartesi-Pazar günleri(4 hafta sonu)
Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON, Dr. Pelin YANTUR
GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ & KOÜ

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler