T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

SEM Sürekli Eğitim Merkezleri ( KobiEfor )

Yayınlanan Röportaj

Dijital dönüşüm dünyayı dijital ekosisteme dönüştürüyor. Teknolojik gelişmeye, yüksek seviyeli kusursuz üretime, e-hizmet ve e-ticaret süreçlerine ve her bireyi aktör yapan tüketim dünyasının dönüşüm hızına yetişmek için; “bilmiyorum!” “beceremiyorum!” tembelliğine yer yok artık. Bilgi ve beceriyi her yaştan herkese kazandırmak ve kitleselleştirmek üniversitelerin kaçınılmaz işlevi haline geldi.

 

“Dijital dönüşüm” adını verdiğimiz günümüzde bilgi “ekonomik değer” oldu. Mal ve hizmet üretiminde ve ticarette bilgiyi en çok kullabilen işletmeler öne geçiyor, küresel sistem içinde kendine bir yer bulabiliyor. Geleneksel  davranan işletmeler ise dijital dönüşüme ayak uyduramadıkları için küçülüyor, yokoluyorlar.
Rekabeti böylesine acımasız kılan ise bilgi ve iletişim teknolojileri oldu.

Türkiye’de üretimde ve ticarette geleneksel çerçeveden kendini kurtaramadığı için yarışın dışına düşenler ise genellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) oluyor. KOBİ’ler yokolmamak için  dijital ekonominin zorunlu kıldığı bilgiye ulaşmak için derhal harekete geçmeli, bilgiyi kullanacağı beceriyi hemen kazanmalıdır. KOBİ’ler için bu bir sorundur, o halde bu sorun kim tarafından ve nasıl çözülecektir?

Tüm dünyada ve Türkiye’de anlaşıldı ki sorunu çözecek olan üniversitelerdir. Üniversiteler geleneksel (formel) eğitim  programları dışında, öğrenmek ve yetenek kazanmak isteyen KOBİ sahiplerine ve girişimci çalışanlara hizmet üretmek için yeni eğitim modelleri geliştirdiler. Bu eğitim modellerini uyguladıkları yeni yapılara Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) adı verildi. “Yaşam boyu eğitim” felsefesinden esinlenmiş SEM’leri okurlarımıza bir dosya kapsamı içinde tanıtmayı önemli buluyoruz.

Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) uygulaması günümüzün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarından doğdu. Türkiye üniversiteleri bu sürece AB müzakere süreci uyarınca girdiler. SEM’ler aracılığıyla iş dünyamız ve toplum şu önemli kazanımları elde etmeye başladı:

- Yüksek düzeyli eğitim hizmetleri okul çağının sınırları dışına yayıldı, iş dünyasına katmadeğer desteği sağladı.

- Eğitime iş ve yaşam kalitesini artıran bir araç olarak bakmaya başladık. Eğitim ile işimiz arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilir duruma geldik.

- Eğitim ile günlük hayatımızın ihtiyaçlarını birbirine bağladık; ekonomik hayatın ihtiyaçlarına denk düşen eğitim alanları ve programları oluşturduk; diplomalı işsiz sayısı azalmaya başladı.

- Ülkenin eğitimle ilgili kararlarına iş dünyasının talepleri etkide bulunmaya başladı; çalışanlar için çalışma konu ve biçimleri geliştikçe sürekli eğitim almak imkanları genişledi.

- KOBİ sahip ve yöneticileri planlamada, yönetimde ve hedef belirlemede açık fikirli olmaya başladılar, yönetici faaliyeti bilgi temelli bir iş haline geldi. Böylelikle bugün artık tıpkı holding CEO’ları gibi, hatta onların da önüne geçen “KOBİ CEO”larından söz edebiliyoruz.

Şu da var: SEM’ler ayrıca Türkiye’de, diplomalı olsun olmasın,  işsizliğin artması, gençlerin ve her yaştan insanın daha kısa eğitime ve iş garantili mesleklere yönelmesi nedeniyle de önem kazandı. Üniversiteler kurdukları SEM’leri “hızlandırılmış akademik eğitim”e dönüştürdüler. Sürekli eğitim merkezleri hem nicelik hem de nitelik olarak çok önemli bir mesafe kazandılar. Türkiye’de bugün devlet ve vakıf üniversitelerimizin 122’si gelişkin bir SEM kurmuş bulunmaktadır.

SEM’lerde uygulanan eğitim programları, ekonomi dünyasının değişen ve gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak çok çeşitli konularda sürekli zenginleştirilmektedir. Üniversitelerimiz uzmanlık ve bilgi birikimlerini,  SEM’ler aracılığıyla KOBİ’lere ve iş dünyasına aktarıyorlar. Ayrıca bu merkezler, düzenledikleri sertifika programları ile üniversite mezunu yetişkinlerin belirli alanlarda uzmanlaşmalarına da yardımcı olmaktadır. Sertifika üniversite diplomasına itibar katmakta, iş bulmayı kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’de SEM’lerin kapsamı çok geniş ve zengin.  Mesleki eğitim, beceri kazandırma, bilgisayar-bilişim, dil eğitimi, kültür ve sanat programları, Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Kalite Yöneticiliği, Üretimde Planlama ve Kontrol, Marka Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi, Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Sosyal Medya Uzmanlığı, Dijital Pazarlama, İş Güvenliği, İç Denetim Uzmanlığı, İş Hukuku, Borsa Okur Yazarlığı,  İnsan Kaynakları vb. gibi...

Gelinen bu noktada Üniversitelerimiz, KOBİ’lerin ve girişimcilerin hangi konularda bilgiye ve eğitime ihtiyacı olduklarını öğrenmeye yönelik ciddi araştırmalara yönelmeli, bölgesel farklılıkları net olarak ortaya koymalı, SEM’lerdeki eğtimin somut ihtiyaçlarla yüzde yüz örtüşmesini sağlamalıdırlar.

Ülkemizin nitelikli eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyoruz: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Gebze Teknik Üniversitesi’ne 2014’te gerçekleşen dönüşüm, yönetim bilimcilerin “Schumpeterian shock” yani “yaratıcı yıkım” dedikleri türden bir değişim oldu. Gebze’de başlayan kelebek etkisi büyüyerek etki alanını hızla genişletti. Gücünü öncelikle Gebze halkı ve sanayisinden alarak Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini her geçen gün yükselten Gebze Teknik Üniversitesi; eğitimi, araştırmayla; akademiyi, sanayiyle; bilimi, toplumla bütünleştirmeyi varoluş nedeni olarak görüyor. Eğitimi yaygınlaştırma, toplumu toplum ve sanayiyle birlikte geliştirme anlayışından hareketle teorik lisans eğitimine mümkün olduğunca çok mesleki uygulama ve deneyim bileşeni koyuyor, sanayinin sorunlarına yine sanayiciyle birlikte çözüm arayan projelere öncelik veriyor ve yerel halkın gelişimine maksimum faydayı sağlamak üzere yaygın eğitim politikaları geliştiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), eğitim kalitesini yansıtan yaygın eğitim politikaları ile ülkemize hizmet vermek üzere GTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ni yeniden yapılandırdı. Aralık 2015 itibariyle Doç.Dr. Bünyemin Çoşut başkanlığında yola çıkan GTÜ-SEM, ilk faaliyet yılında bütçesini önceki döneme göre yüzde 300 arttırdı.  Yine aynı yıl örgün eğitim verilen kişi sayısını, yüzde 350 artırma başarısını göstererek yaklaşık 350’den 1200’e çıkardı. 7’den 70’e her yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubuna hitap eden GTÜ-SEM şu başlıklarda eğitimler veriyor:

- Mesleki yeterlilik ve personel belgelendirme eğitimleri (Web tasarımı, programlama, 3D/Endüstriyel tasarım, yüksekte çalışma)
- Pedagojik Formasyon
- Çocuklara özel eğitimler (kodlama, İngilizce, zeka atölyeleri vb.)
- Dil Eğitimleri (İngilizce konuşma, yazma, iş İngilizcesi, yabancılar için Türkçe)
- Kişisel Gelişim Eğitimleri (diksiyon, mülakat teknikleri, kariyer yönetimi, zaman yönetimi vb.)
- Uzaktan Eğitimler (200’ün üzerinde eğitim çeşitliliği)

GTÜ-SEM Genel Müdürü Doç.Dr. Bünyemin Çoşut, günümüzdeki dijital dönüşümün eğitime yansıması olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim yaklaşımının, hayatını tamamen zaman kısıtına göre planlayan, istediği zaman ve mekanda eğitim almak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi:  “GTÜ-SEM, 2016 yılı itibariyle ilk defa uzaktan eğitim sunmaya başladı ve ilk yılında 400 kişiye ulaştı. Bu eğitimlerin yanı sıra çağın gerektirdiği yenilik ve değişime ayak uydurmak isteyen işletmelere yönelik inovasyon, yaratıcı düşünme, yeniden yapılanma gibi bireysel eğitimlere nazaran daha kapsamlı ve kurumsal eğitim ve danışmanlıklar da sunuluyor. Bu doğrultuda bireysel işletmeler, OSB’ler, odalar, birlikler gibi örgütlenmelerle bilimsel ve teknolojik altyapıyı ve nitelikli işgücünü geliştirmeyi hedefleyen projeler tasarlanmakta. Bu projelerden ilki ve şimdilik en kapsamlısı Gebze Teknik Üniversitesi-İŞKUR ortaklığında başlatılan Nitelikli Bilişim Uzmanı yetiştirme projesi. Bu proje kapsamında üniversitenin de ortağı olduğu Bilişim Vadisi’nde istihdam edilecek nitelikli bilişim uzmanları, GTÜ-SEM çatısı altında yetiştiriliyor.”

Doç.Dr. Bünyemin Çoşut, “Sonuç olarak Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanlarını bünyesinde bulunduran GTÜ, toplumun ve işgücünün ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel eğitimleri sunan; zengin içerikli projelerle üniversite ve sanayinin aktörlerini bir araya getiren, eğitim ve araştırma denilince ilk akla gelen yegâne adres olacaktır. Bu hedefin toplumsal eğitim ayağını da GTÜ-SEM ile başaracaktır. GTÜ-SEM ve hizmetleri hakkındaki detaylı bilgiye www.sem.gtu.edu.tr adresinden,  0262 605 14 37 numaralı telefonu arayarak veya bir doğa harikası olan GTÜ Kampüsü’ndeki SEM ofislerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz” diye konuşuyor.

 

 

Kaynak :http://www.kobi-efor.com.tr/dosya/sem-surekli-egitim-merkezleri-h6804.html

Resimler

Yorumlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler