T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

 

Amaç

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Genel Bilgi

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin başharflerinin birleşiminden oluşuyor.

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Kimler Katılmalı
Öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Sertifika
Dijital Dönüşüm Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan sertifika belgesi vermektedir.

Ön Şart
Bir ön şartı bulunmamaktadır

Eğitmenler
Eğitim, sektör profesyoneli uzmanlar tarafından verilecektir.

Kontenjan: Minimum 6 kişi, Maksimum 15 kişi

Süre
24 Saat / 4 Gün / Hafta Sonu

Yer
Akademi eğitim salonu

İÇERİK

 

STEM EĞİTMEN EĞİTİMİ

               STEM EĞİTİMİ

 1. STEM Eğitiminin Temeli Nedir?
 2. STEM Döngüsü ve süreçleri
 3. STEM Eğitiminin amaç ve kazanımları
 1. Dünyada ve Türkiye’de STEM uygulamaları
 2. Bilimsel Bilgi ve Beceriler
 1. Öğrenme Yaklaşımları STEM ilişkisi

 

STEM UYGULAMALARI

 

 1. 5E Modeli ile STEM Ders Planı Nasıl Oluşturulur?
 2. Örnek STEM Etkinliklerini İnceleme
 3. STEM Etkinliklerinin Oluşturulması
 4. Uygulamalarla Stem Eğitimi
 5. Öğretmenlerin Etkinlik Oluşturması

 

ROBOTİK ARAÇLARLA UYGULAMALI STEM

 

 1. Kodlama nedir? Kod Nasıl Yazılır?
 2. Kodlama Atölyesi ve Robotik Uygulamalar
 3. MakeBlock MBOT ile Örnek Stem Uygulamaları
 4. Makey Makey ile ÖrnEK Stem Uygulamaları
 5. Ardunio ile Örnek Stem Uygulamaları

 

              HAYAL ATÖLYESİ

 1. Hayal Atölyesi Nedir?
 2. Etkinlik Föyü Oluşturma
 3. Örnek Uygulamalar
 4. Öğretmenlerin Etkinlik Oluşturması

 

 

 

 

 

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ