T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

STEM EĞİTİMİ

STEM EĞİTİMİ

Sürekli Güncellenen Eğitim Videoları ve Arşiviyle 300 + Eğitim ve 2000 + Video GTUSEM’de Sizleri Bekliyor

Uzaktan Eğitimler  

STEM EĞİTİMİ

STEM eğitimini; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birbirleri ile entegrasyonlarının sağlanarak hazırlanan ve okul öncesi dönem ile yükseköğretim arasındaki bireyleri 21 yy becerileri ile donatan süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. STEM okuryazarı kavramı; “günlük yaşantısında karşılaştığı her türlü probleme, sahip olduğu 21. yüzyıl becerilerini kullanarak içinde bulunduğu topluluk ile iş birliği ve takım çalışması eşliğinde iletişim kurarak etkin çözümler üreten, yenilikçi ve girişimci bireyler” olarak tanımlanabilir. STEM okuryazarı bireylerin sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerini; eleştirel düşünme, yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik, iletişim ve işbirliği olarak belirtebiliriz. STEM eğitiminin amaçları olarak inovasyon, girişimcilik ve istihdam sayılabilir. Başarılı bir STEM eğitiminde bu üç amaca ulaşılması gerekmektedir. STEM eğitiminin birtakım avantajları bulunmaktadır. STEM eğitimi sonucunda, öğrencilerin yaratıcı düşünebilen, yenilikçi fikirler oluşturabilen ve yaşamlarında karşılaştıkları problemleri tasarlayacakları ürünler ile çözmeleri beklenmektedir. STEM eğitiminin, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilerek onların iş yaşamlarında iş yaşamının gerektirdiği niteliklere sahip olmalarını kolaylaştırmaktadır. Entegre edilmiş STEM eğitiminin öğrencilerin STEM alanlarına dâhil disiplinlerdeki başarılarını ve ilgilerini artırdığı belirtilebilir. Eğitim sistemi içerisinde eşitsizliğe uğrayan bireylere etkili STEM eğitimi yoluyla STEM alanları kabiliyeti kazandırma hem onlara bireysel olarak bu alanlarda yararlı olabilir. STEM yaklaşımının eğitim süreçlerine transferi ilk olarak ABD’de gerçekleşmiştir. ABD’nin 21 yüzyılda da ekonomik, bilim ve teknolojik alanlarda liderliğini kaybetmemek için STEM eğitimine 1990’lı yıllardan itibaren önem verilmektedir ve STEM ile ilgili birçok merkez tarafından STEM ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa’da STEM eğitimi ile ilgili çalışmalara 2009 dan sonra önem verilmeye başlanmıştır. Avrupa Okul Ağı ve üniversiteler tarafından hazırlanan birçok STEM projesi desteklenmektedir. Türkiye’de STEM Eğitimi ile ilgili çalışmaların 2014’ ten sonra ivme kazandığı belirtilebilir. Endüstri 4.0 devrini yaşadığımız bugünlerde, etkili iletişim kurabilen, takım çalışmasına önem veren, yaratıcı düşünebilen, inovatif olabilen, girişimci olan ve problem çözen bireylere ihtiyaç vardır. Türkiye’nin PISA 2015 sonuçlarına göre fen, matematik ve okuma testlerinde OECD ortalamasının altında kalması ve Endüstri 4.0’ a uyum sağlayan ve 21 yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi gibi nedenler, Türkiye’nin STEM eğitimine önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  Endüstri 4.0 kapsamına; Akıllı robotlar, simülasyon, zenginleştirilmiş (arttırılmış) gerçeklik, bulut kullanım sistemleri, büyük veri ve analizi, eklemeli üretim, siber güvenlik, yatay/dikey yazılım entegrasyonu ve nesnelerin entegrasyonu alınmaktadır. Türkiye’nin sanayi 4.0’a uygun işgücü ihtiyacını karşılayabilmesi için belirtilen bu dokuz unsura yönelik kalifiye insanlarının yetiştirilmesi gereklidir. STEM Eğitimi ile 21yy becerilerine sahip bireylerin Endüstri 4.0 kariyer mesleklerine uygun olarak yetiştirilmeleri de hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan derslerin öğretim programlarına STEM Yaklaşımına uygun olan birtakım uygulamalar eklemiştir. Bu bağlamda, örneğin fen bilimleri dersi programına 5. Öğrenme alanı olarak “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” dâhil edilmiştir. Bu bağlamda STEM Eğitiminin ülkemizde başarılı ve etkin olarak hayata geçirilebilmesi için öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin öncelikle STEM Eğitimi konusunda eğitim almaları gerektiği düşünülmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

1.STEM Eğitiminin Kuramsal Çerçevesi

2.Örnek STEM uygulamalarının incelenmesi

3.Mühendislik Tasarım Atölyesİ

4.STEM Aktivitesi Geliştirme ve Değerlendirme

5.STEM Ders Planı Geliştirme ve Değerlendirme

6.STEM proje hazırlama

 

Yeterli katılım olması durumunda (en az 10 katılımcı) eğitimler 22 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Eğitim 5 gün sürecek ve 30 saat olarak gerçekleştirilecektir . Kayıt için aşağıda verilen hesap numarasına eğitim ücretini yatırarak dekontunuzu sem@gtu.edu.tr mail adresine göndermeniz yeterli olacaktır. SEM ofisine (A Blok)  gelerek Kredi kartı ile TEK ÇEKİM biçiminde de ödeme yapabilirsiniz. 

Ödeme yapılırken “TC nolu …ad……soyad…….’nin STEM Eğitimi Ücreti” açıklamasının yazdırılması gerekmektedir. 

(Açıklama kısmının yer alması koşulu ile EFT, Havale ve Bankamatik çıktısı kabul edilir. Ancak, bu işlemlerden kaynaklanan banka ücretleri adayların sorumluluğundadır).

 

Ziraat Bankası Gebze Şubesi Döner Sermaye Hesap No: 34749603-5001   

IBAN NO: TR04 0001 0001 643474 9603 5001

 

Resimler

Eğitim Hakkında

30 saat
Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı