T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Web Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

 • (YAZILIM) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (I)

 

 

HTML5 Eğitim Süresi;  14 saat

HTML Nedir?

HTML Yapısı

HTML Editörleri

HTML Sayfa Yapısı

HTML İçerik Yapısı

Temel HTML Etiketleri

HTML Parametreleri

HTML Uygulamaları

HTML 5'e Giriş

HTML 5 Doküman Yapısı

HTML 5 İçerik Yapısı

HTML 5 Etiketleri

 

 

CSS3  Eğitim Süresi; 14 saat

CSS Yapısı

Temel CSS Özellikleri

CSS Kullanım Türleri (Inline, Internal, External)

CSS Seçici Türleri (Tag, ID, Class)

CSS Öncelik Durumları (CSS Specifications)

CSS3'e Giriş

CSS3 Özellikleri

 

Algoritma  Eğitim Süresi 16 saat

Algoritmanın Programlamadaki Önemi

Bilgisayarın ve Programlama Dillerinin Tarihçeleri

Entegre Geliştirme Ortamları

Algoritma Tasarlama Teknikleri

Algoritmanın Farklı İfade Çeşitleri

Teknik Değim ve Terimler

Algoritma ve Programlamadaki Operatörler

İşlem Öncelikleri ve İstisnaları

Akış Diyagramları İle Çalışma Yöntemleri

 

JavaScript Eğitim Süresi 16 saat

Değişken, Veri Türü, Otomatik ve Billinçli Tür Dönüşümleri

İsim Çakışması, Menzil, Yerel ve Global Değişkenler

Operatörler, Diziler, Kontrol ifadeleri

Fonksiyonlar

Sınıf

Nesne yönelimli programlama

Türetme

Çevrimdışı Depolama

 • Uygulama Önbelleği (Application Cache)
 • Web Belleği (Web Storage)
 • İndeksli Veritabanı (IndexedDB)

Dosya Sistemi

Web Worker, Multi-Threading

Sunucunun Gönderdiği Olaylar (Server Sent Events)

WebSocket

Web Gerçek Zamanlı İletişim (WebRTC)

 

Jquery Eğitim Süresi; 16 saat

jQuery ile Javascript Geliştirmek

CSS Seçicilerini Kullanmak

Element Özelliklerine Ulaşım, Düzenleme ve Silme

Elementlerin CSS Özelliklerine Nasıl Müdahale Edilir?

Element İçerik İşlemleri

Kod Zincirleme Nedir?

Elementleri Silmek, Klonlamak, Farklı Elementlerle Değiştirmek

Form Elementleri

Olaylar (Events)

Efekt Metotları

AJAX

jQuery Eklentisi (plugin) Nasıl Yazılır?

jQuery UI

jQuery Mobile

 

 

PHP7 Eğitim Süresi 90 saat

Giriş, Programlar ve Kurulumlar

Genel Bilgilendirmeler

Web Programcılığına Giriş

PHP'ye Giriş

PHP'de Veri Türleri ve Operatörler

PHP'de Değişkenler

PHP'de Super Globals (Süper Globaller / Ön Tanımlı Değişkenler)

PHP'de Sabitler

PHP'de Magic Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)

PHP'de Diziler

PHP'de Diziler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de Kontrol Yapıları ve Hata Denetimi

PHP'de Döngüler

PHP'de Fonksiyonlar

Fonksiyonlarda referansa bağlı değer atama

Fonksiyonu belirli bir yerde durdurma ve fonksiyondan çıkma

Fonksiyonu herhangi bir değişkeni kullanarak çalıştırma

Otomatik çalışan fonksiyon tanımlama

Otomatik çalışan fonksiyona parametre tanımlama

PHP'de Veri Türü, Tür Dönüşümleri ve Tür Dayatma İşlemleri

PHP'de Matematiksel İşlemler

PHP'de Matematiksel İşlemler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de Form İşlemleri

PHP'de Regular Expressions (Düzenli İfadeler)

PHP'de Tarih ve Saat İşlemleri

PHP'de Dosya ve Dizin İşlemleri

PHP'de Cookie (Çerez) ve Session (Oturum) Yöntemleri

PHP'de Sınama İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de Çeşitli İşlemler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de Dönüşüm İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP İle JSON Ve XML Veri Değişim Formatları

PHP'de Güvenlik İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de Şifreleme İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar

PHP'de CURL (Client URL) (İstemci URL) İşlemleri

PHP'de MySQLi İle Database (Veritabanı) İşlemleri

PHP'de PDO (PHP Data Objects) (PHP Veri Nesneleri) İle Database (Veritabanı)

PHP'de .htaccess ve SEO İşlemleri

 

MySQL Eğitim Süresi; 32 saat

Veritabanı SQL, MySQL Kavramları

XAMPP Kurulumu ve phpMyAdmin

Sunucuyu Aktif Hale Getirme ve Database Oluşturma

Tablo Oluşturma ve Veri Türleri

Tablolara Veri Girme ve Veri Türleri ile Boyut Aşımı Kavramı

CRUD İşlemleri Nedir?

SELECT ile Tablo Üzerinde Sorgulama Yapmak

DISTINCT ile tekrarlanan verileri filtrelemek

WHERE ile Şart Ekleme

AND ve OR Operatörleri

ORDER BY Komutu ile Verileri Sıralama

UPDATE Komutuyla Kayıt Düzenleme

DELETE ile Veri Silme

Dummy Data Oluşturmak

LIMIT Komutu ile Verileri Sınırlandırmak

LIKE Komutu ile Benzer İfadeleri Sorgulama

IN Komutuyla Bir Dizi İçerisinde Arama Yapmak

BETWEEN Komutu ile Belirli Aralıktaki Kayıtları Seçmek

Aggregate Fonksiyonlar

Birden Fazla Tablo Üzerinde Çalışmak

 

 

 

Node JS  Eğitim Süresi; 20 saat

Node.JS Kurulumu

Modül Sistemi

Node Paket Yöneticisi (NPM)

Events (Olaylar) ve I/O İşlemleri

Http

Streams

Express Framework

NoSQL ve MongoDB

Rest full API Geliştirme Projesi

Express-session oturum yönetimi

DigitalOcean Üzerine Deploy İşlemleri

Nginx ile Load Balancing (Yük Dengeleme)

Socket.IO

Node js Router

Authority

Mimari

 

Mongo DB  Eğitim Süresi; 15 Saat

MongoDB’ye Genel Bakış

MongoShell İstemcisi

Dokümanlarda CRUD İşlemleri

Doküman Yapısı

Veri Özetleme (Aggregation)

Map-reduce

İndeksler

 

JavaScript Pattern     Eğitim Süresi : 11 saat

Değişkenler

JS Operatörler

JS Koşullar

JS Döngüler 

JS Hata Yönetimi(try-catch)

JS Dizi Nesnesi ve Dizi Fonksiyonları

JS Fonksiyonlar

JS Nesneler 

DOM (Document Object Model) Events

BOM (Browser Object Model) Window Nesnesi Özellikleri

BOM (Browser Object Model) Navigator, Screen, History Nesnesi Özellikleri

JS - AJAX

JS - JSON (JavaScript Object Notation)

Patternler

Kütüphaneler

 

 

Freameworklar

 

 

 

 

Vue Js  Eğitim Süresi: 20 Saat

Giriş     

Temel Yapılar 

Vue CLI ile Çalışmak

Component Yapısı

Routing Yapısı

Harici Veriler ve API Kaynakları ile Çalışma

Laravel ve Vue.js ile Proje Altyapısı

Vue.js ile Firebase Servislerinin Kullanımı

Vuex Durum Yönetimi

Animasyonlar ve Geçişler

 

Kendo UI Süresi: 16 Saat

Kendo UI'ye giriş

Kendo Veri Kaynağı'na başlangıç

Kendo Mobile ve DataViz'e Genel Bakış

Kendo UI ile PHP Web Formları uygulaması kurma

Kendo Veri Kaynağı Çerçevesi ile ileri veri işlemleri

Kendo MVVM Çerçevesi

Kendo Şablon ve Doğrulama Çerçevesi

 

Api Geliştirme Süresi:10 Saat

Çalışma ortamının hazırlanması

Hazırlık

Api Oluşturma İşlemleri

Api'yi Projeye Bağlama

Rotasyon Oluşturma

Udemy API

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (YAZILIM) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (II)

 

Versiyon Sistemleri (Git) Süresi: 16 Saat

Sürüm kontrol sistemleri ve Git

Git özellikleri ve diğer sistemlerinden farkları

Git konfigurasyonu

Git deposu özellikleri, istemci ve sunucuda depo yaratma

Commit’lerin hazırlanması: Staging alanı ve index

Commit’ler ve etkileşimleri

Uzaktaki Git deposu ile etkileşim: fetch, pull, push

Dallanma (branching) ve etiketleme (tagging)

Dal birleştirme yöntemleri: Merge ve Rebase

Tarihçe yönetimi: Etkileşimli Rebase

Hataları geri almanın yolları: reset, revert, checkout

Git log ve commit tarihçesi detayları

Git akış modelleri, tasarımı ve uygulanması

Sıkça yapılan hatalar ve çözüm yolları

 

Makine Öğrenimi Süresi: 60 Saat

 Python Giriş, Veri Bilimi Kütüphanelerini Tanıma)

 • Kod Geliştirme Ortamının Kurulması (Farklı bir tercih olmazsa Anaconda veJupyter kullanılır)
 • Değişkenler ve Veri Türleri
 • Fonksiyonlar (gömülü, kullanıcı tanımlı, esnek, lambda)
 • Listeler
 • Tuples
 • Sözlük (Dictionary)
 • Koşullu İfadeler (if else)
 • Döngüler (for, while)
 • Sınıflar

Pandas Kütüphanesi

 • Pandas giriş
 • Pandas ile veri okuma
 • Pandas temel dataframe operasyonları

Numpy Kütüphanesi

 • Numpy giriş
 • Numpy temel operasyonlar
 • İndeks
 • Sekil değiştirme
 • Kesme

Scipy Kütüphanesi

 • Scipy giriş

Matplotlib Kütüphanesi

 • Matplotlib giriş
 • Çizgi grafik
 • Saçılma/serpilme diyagramı
 • Histogram
 • Bar grafik

Seaborn Kütüphanesi

 • Bar grafik
 • Pasta grafik
 • Diğer grafikler

Scikit-Learn Kütüphanesi

 

Makine Öğrenmesine Giriş ve Regresyon

Makine Öğrenmesi Giriş

 • Kütüphaneleri Yükleme ve İndirme
 • Veri Ön İşleme
 • Kayıp ve Eksik Veriler
 • Kategorik Değişkenler
 • Normalizasyon (Feature Scaling)
 • Veri setini eğitim ve test olarak ayırma
 • Veri hazırlığı şablonu oluşturma

Regresyon

 • Basit Lineer Regresyon
 • Çoklu Lineer Regresyon
 • Polinom Regresyon
 • Regresyon Modeli Değerlendirme

 

Sınıflandırma ve Kümeleme

Sınıflandırma

 • Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma
 • K En Yakın Komşu ile Sınıflandırma
 • Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine) Sınıflandırma
 • Naive Bayes ile Sınıflandırma
 • Karar Ağacı ile Sınıflandırma
 • Rastgele Orman (Random Forest) ile Sınıflandırma
 • Sınıflandırma Modeli

Kümeleme

 • K-Ortalamalar ile Kümeleme
 • Hiyerarşik Kümeleme

 

Boyut İndirgeme, En İyi Model Seçimi, Derin Öğrenme Giriş

Boyut İndirgeme

 • Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis)
 • Lineer Diskriminant Analizi
 • Çekirdek Temel Bileşenler

Model Seçme

 • K-Fold Cross Validation
 • Grid Search
 • En iyi model seçimi

Derin Öğrenme Giriş

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Görüşü ile Yüz ve Nesne Tanıma | R-CNN, SSD, GANs Süresi:64 saat

 Kurulumlar

 • Anaconda ve Pycharm Kurulumu
 • Tensorflow Kurulumu (CPU ve GPU için)
 • Diğer Kütüphaneler
 • Kurulumlar (Yazılı)

Yüz Tanıma 1: Teori

 • Viola-Jones Algoritması
 • Haar-like Özellikler
 • Integral Resmi
 • Sınıflandırıcıyı Eğitme
 • Adaptive Boosting (Adaboost)
 • Cascading

Yüz Tanıma 2: OpenCV ile Yüz Tanıma 

Nesne Tanıma 1: Teori

 • Bölge Önerisi
 • R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN
 • SSD
 • Mat R-CNN

Nesne Tanıma 2: Tensorflow ile Nesne Tanıma

 • Tensorflow Object Detection API Kurulumu
 • Tensorflow Object Detection API Kullanımı
 • Tensorflow Object Detection API Farklı Modelleri Kullanma

Nesne Tanıma 3: Kendi Nesne Tanıma Modelini Geliştirme

 • Giriş ve Gerekenler
 • Adım 1: İndirmeler ve Anaconda Virtual Environment Üzerinde Kurulum
 • Adım 2: Resim Toplayıp Etiketleme
 • Adım 3: Eğitim Verisi Oluşturma
 • Adım 4: Label Map Oluşturma ve Eğitim Ayarları
 • Adım 5: Eğitimi Gerçekleştirme
 • Adım 6: Inference Graph
 • Adım 7: Programı Kullanma
 • Tüm Adımlar Yazılı ve Sıkça Karşılaşılan Hatalar

GAN 1: Generative Adversarial Networks (GANs) Teori

 • GAN'e Genel Bir Bakış
 • GAN Nasıl Çalışır 1
 • GAN Nasıl Çalışır 2
 • GAN Nasıl Çalışır 3
 • Kullanım Alanları

GAN 2: Keras ile GANs Oluşturma

 • GANs 1. Adım
 • GANs 2. Adım
 • GANs 3. Adım
 • GANs 4. Adım
 • GANs 5. Adım

Python'a giriş ve Numpy

 • Jupyter Notebook Tutorial
 • Veri Türleri 1
 • Veri Türleri 2
 • Koşullu İfadeler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Numpy Array
 • Numpy'da Indeksleme
 • Numpy'da İşlemler
 • Python Kodları

Ek Ders: Derin Öğrenme

 • Makine Öğrenimi Nedir?
 • Yapay Sinir Ağları
 • Layers (Katmanlar)
 • Aktivasyon Fonksiyonları
 • Loss (Cost) Fonksiyonları
 • Gradient Descent
 • Optimizasyon Algoritmaları
 • Backpropagation
 • Overfitting ve Düzenlileştrime (Regularization)
 • Konvolüsyonel Sinir Ağları

 

Eğitim Hakkında

GTÜ ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ