KG24 Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama kurum/kuruluşların gelişimi planlamak ve yönetebilmek için;

Temel politikalarını geliştirmelerine,

Belirlenen politikaları net ve sürdürülebilir şekilde kurgulanmış uygulama programlarına ve bütçeye dönüştürebilmelerine,

Uygulamaları etkili biçimde izleyip değerlendirebilmelerine yönelik olarak temel bir araçtır. Özellikle 5018 Sayılı Kanunla kamu kurumları için bir zorunluluk haline gelen stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda EDUSER, ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara, özgün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı stratejik planlama eğitimleri sunmaktadır.

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı