ME21 Lojistik Eğitimi

Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi

 • Lojistik Kavramı
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Lojistiğin Fonksiyonları
 • Toplam Maliyetlerin Minimizasyonu ve Müşteri Memnuniyeti
 • Taşımacılık Yönetimi
 • Taşımacılık Türleri, Mültimodal ve Kombine Taşımacılık
 • Depo Yönetimi
 • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
 • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
 • Lojistik Sektörü SWOT Analizi
 • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zincirini Yönetimi, Tedarik Zinciri Süreçler, Tedarik Zincirinin gereksinmeleri
 • Tedarik Zinciri Evrimi
 • Tedarik Zinciri Tasarımı, Tedarik Zincirinde maliyetler
 • Tedarik Zincirinde Performans, Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
 • Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
 • ABC Acticity Base Costing ve Zaman Esaslı Tedarik zinciri
 • Erteleme ve konsolidasyon
 • Tedarik Zincirinde Hatalar
 • Tedarikçi Seçimi, Stratejik İttifaklar,Sözleşme Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları, Bayi ilişkileri,Bayi ilişkileri faktörleri
 • Müşteri ve Pazar talepleri, Müşteri ve Satıcı Talepleri, İş talepleri ve Müşteri beklentileri
 • Tedarik fırsatları, Kamçı Etkisi, Tedarik Zinciri işbirliği  CPFR Prensipleri
 • Satın alma, Satın almanın unsurları, Pazar Bilgisi ve Analiz, Satın alma kaynakları
 • Tedarikçi seçimi, Tedarikçi özellikleri, Satın almanın doğruları
 • Karar verme kriterleri, Kritik Noktalar,i Dış Kaynak Kullanımı, Satın almada değişim
 • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
 • Satış tahminleri. Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi? Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı

Talebe bağımlı stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)

Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, değişken stok seviyesi tanım ve kullanımları. Stok devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetleri ve işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar

Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti

Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar. Stok maliyetleri bileşenleri, analizleri ve kullanımları ile ilgili çeşitli yaklaşımlar

Depo Tasarımı ve Yönetimi

 • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi, Depoların Değişen Rolleri
 • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
 • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
 • Depo Türleri (Geleneksel, Konsolidasyon Merkezi, Dağıtım Merkezi, Aktarma Merkezi, Sipariş İşleme Merkezi)
 • Depo Yönetiminin Amaçları
 • Depo Yeri Seçimi (Etmen-Puan ve Ağırlık Merkezi Yöntemleri)
 • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
 • Özmal ve Kiralık Depo Ayırımı
 • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
 • Depo Sistem Elemanları (Raflar, Palet, Kasa, Kap, vd., Elleçleme Ekipmanları, Aydınlatma, Rampa/Kapı, Güvenlik, İşgücü, Klimatizasyon, Zemin)
 • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri (ABC Kuralı, FIFO Kuralı, Bölgesel Toplama, Sesli Toplama, Işıklı Toplama, vd.)
 • Depo Tasarım Metodolojisi (Hacmin Optimal Kullanımı ve Hızın Artırılması İlkeleri)
 • Depolamada Bilişim Teknolojisi Kullanımı (Barkod, RFID, WMS, ASRS, vd.)
 • Depolamada Kritik Başarı Faktörleri (Performans Göstergeleri)

 

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı