ME22 Ticaret Eğitimi

E-Ticaret’in iş dünyasındaki rolü gün geçtikçe artıyor. Sektör her geçen gün hızla büyüyor.Kurumlar ve profesyoneller için yeni fırsatlar barındıran bu sektörün yapısını, kurallarını ve dinamiklerini öğretmek bu eğitimin temel amacı.

E- Ticaret alanında uzmanlık kazanmak isteyen, iş modelini e- ticarete entegre etmek isteyen kurumlar için sektörün en başarılı isimleri E- Ticaret Programında bir araya geldi.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan işsizlik, kalifiye personel sıkıntısı, uluslararası platformda pratik bilgi eksikliği sebebi ile kaybedilen zaman ve bağlantılar Dış ticaretin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Programın Amacı:

İhracata başlamak isteyen ya da ihracatı olan fakat arttırmak isteyen firmaları dış ticaretin ve e- ticaretin genel çerçevesi hakkında bilgilendirmek ve daha etkin bir şekilde rekabet ederek hedeflerine ulaşabilmeleri sağlamak.

Ayrıca kariyerini dış ticaret ve e-ticaret üzerine yapılandırmak isteyen kişileri dış ticaretin ve e-ticaretin genel çerçevesi hakkında tüm yönleri ile uygulamalı olarak bilgilendirmek ve kendilerine dış ticaret ve e-ticaret faaliyetlerini uygulama ve yönetme yetkinliğinin kazandırılması.

Programın hedef kitlesi :

  • Şirketlerin yönetim kademesinde görevli kişiler
  • Şirketlerin dış ticaret pazarlama ve operasyonundan sorumlu kişiler
  • Dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrenciler ya da mezunlar
  • İthalat ya da ihracat işlerinde aracılık yapmak ve bu faaliyetlerden komisyon geliri elde etmek isteyenler
  • Ek iş olarak dış ticaret ile uğraşıp ek gelir sağlamak isteyen kişiler.
  • Sermayesiz iş kurmak isteyen girişimci kişiler
  • Mevcut işinden memnun olmayıp daha yeni ve uluslarası fırsatları içinde barındıran dış ticaret sektöründe çalışma hayatını sürdürmek isteyen çalışanlar
  • Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile birlikte dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir.

 

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı