ME27 İş Hukuku Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İş yaşamının temellerinden olan işçi-işveren ilişkisi, günümüzde oldukça karmaşık bir hal almıştır. Ekonominin ana konularından biri olan bu ilişkinin sağlıklı ve hukuka uygun yürütülmesi her iki tarafın çıkarları gereğidir.

Bu konuya işveren açısından bakıldığında, kanunumuzda işverene bu ilişkinin idamesinde birçok sorumluluk ve yükümlüklerin verildiği görülmektedir.

Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde meydana gelebilecek bir eksiklik veya aksaklık işverenin hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu durum da istenmeyen maddi ve manevi kayıplara sebebiyet vermektedir.

Bu eğitimin hedefi

  • İşverenlerin ve/veya onların temsilcilerinin iş mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi,
  • İşçi-işveren ilişkisinin düzenlenmesinde uyulması gerekli kuralların verilmesi,
  • İşveren açısından pratiğe yönelik püf noktalarına dikkat çekilmesi,
  • Bilgisizlikten kaynaklanan maddi manevi kayıpların en aza indirgenmesinin sağlanmasıdır.

Kimler Katılmalı

  • İşletme sahipleri, ortakları,
  • üst düzey yöneticileri ve yönetici adayları,
  • insan kaynakları sorumluları,
  • personel yöneticileri ile konuyla ilgilenen diğer kişiler.

 

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı