ME40 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Programın amacı kurumsallaşmayı amaçlayan özel sektör işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk taşıyan orta ve üst düzey yöneticilere, meslek örgütlerinin ilgili elemanlarına ve iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi ve donanımını artırmak isteyen bireylere, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları ve uygulama prensipleri konusunda temel bir eğitim vermektir.

Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında dünyadaki uygulamaların yanısıra iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, önemi ve işletme verimliliğine etkisi, risk ve tehlike kavramları, sağlığı bozan çeşitli risk etmenleri, risklerin önlenmesi metodları, İSG yönetim sistemleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, isg alanında işçiler ile işverenlerin yasal yükümlülükleri,KKTC İSG mevzuatının temel unsurları gibi konular ele alınacak ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki prensip ve uygulamalara ilişkin temel bir eğitim verilecektir.

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı