ME49 Toplumsal İletişim Eğitimi

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla hatalı iletişim kurmak iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Etkili İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı sayesinde iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitimde sıradan iletişim anlayış ve davranışlarını birkenara bırakarak, iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı oluşturarak; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • İletişimin Temel Özellikleri
 • İletişim Süreci
 • İşitme ve Dinleme
 • Düşünme ve Anlama
 • İletişimin Aksama Nedenleri
 • İnanç – Öğrenme – Tutum Üçlüsü
 • İletişimi Zorlaştıran Etkenlerler
 • Sinerjik İletişim
 • Dinleme Düzeyleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • “Aktif” Dinleme
 • İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
 • Farklı Kültür Boyutları
 • Sorunlarımız Ve Paradigmalar
 • Paradigma Çeşitleri
 • Yap Paradigması
 • Sürekli Gelişme Paradigması
 • Aşırı Analiz Paradigması
 • Büyük Fayda Paradigması
 • Mükemmelliyetçilik
 • Asıl İş Kabul Etmeme
 • Etkili Paradigmalara Örnekler
 • İnsanı Tanımak
 • Rönesans – Reform İlişkisi
 • İnsanın Seçimi
 • Düşünce Şekli Sorunu
 • Problem Bilinci
 • Kontrol – Kader İlişkisi
 • Neden – Nasıl İlişkisi
 • Uyum – Uyumsuzluk İlişkisi
 • Farklılıkların Algılanması
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Başarı – Durum İlişkisi
 • Olumlu Amaç – Olumlu Yaklaşım
 • Olumlu Davranış Yönetimi
 • İnsan İlişkileri Ve İzlenimlerimiz
 • İletişimin Etkisi
 • İlişkide Çözüm Yönetimi
 • İlişkide Esneklik Yönetimi
 • Sistematik Düşünme
 • Sistematik Davranma
 • Bilgi Süzme Ve Depolama Sistemleri
 • Acı Odaklılık
 • Haz Odaklılık
 • Atlatma Hatası
 • Çarpıtma Hatası
 • Genelleme Hatası
 • İzleyici Odaklılık
 • Katılımcı Odaklılık
 • Planlı İletişim Yönetimi
 • İletişimde Gerçek An Yönetimi
 • Kişi İmajı
 • Kurum İmajı
 • İç Ve Dış İletişim
 • İletişimin Yönetimdeki Önemi
 • İletişimle İlgili Gerçekler
 • Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler
 • İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gerekenler
 • Doğru İletişim İle Yönetimde Otorite, Güç, Etkileme
 • İnsanlarla İyi İletişim Kurabilmemiz Bize Ne Kazandırır
 • İletişimin Başarısının Etkenleri
 • İletişimde Beden Dili
 • Sempati Ve Empati
 • İletişimde Takım Nedir
 • İletişimde Takım  Çalışmasının Yararları
 • İletişimimizde Sorun Varsa
 • Altın İletişim Kuralları
 • Soru Yönetimi
 • Öneri Yönetimi
 • Şikayet Yönetimi
 • İletişimle Sorunların Çözümüne Ulaşmak
 • İletişimle Gelişim Yönetimi
 • Zor İnsanlar
 • İletişim Engellerini Aşmak İçin Neler Yapabiliriz
 • Doğru İletişim Teknikleri
 • Etkili İletişim İçin Stresi Yönetme
 • Etkili İletişim İçin Düşünceyi Yönetme
 • Etkili İletişim İçin Davranışı Yönetme
 • Etkili İletişim İçin Kişiliği Yönetme
 • Kazanan - Kazandıran İletişim

 

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı