2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE KURSU

TÜRKÇE KURSU

2022-2023 TR-TÜRKÇE KURSU YILLIK PROGRAMI
TURKISH COURSE

2022-2023 TURKISH COURSE ANNUAL PROGRAM
TÜRKISCHER KURS

2022-2023 TÜRKISCHES KURS-JAHRESPROGRAMM
КУРС ТУРЕЦКОГО

2022-2023 ГОДОВАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
دورة اللغة التركية

2022-2023 البرنامج السنوي لدورة اللغة التركية

ÖN KAYIT

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by GTÜ BİDB
sem@gtu.edu.tr · 0 262 605 14 37 ·