PHYTON İLE VERİ BİLİMİ

Eğitim İçeriği: Python ile Korelasyon analizi: seaborn ile heatmap çizimi ve p-value hesaplama. Örnek veriler: Titanic ve Walmart verileri Kullanılan Python kütüphaneleri: Pandas, matplotlib, seaborn (heatmap) ve scipy, numpy Python ile Regresyon Analizi: Scikit-learn ve statsmodel kütüphaneleri ile örnek uygulamalar: Matematik Notu ve Diyabet örnekleri Python ile Kümeleme Analizi

Eğitim Kazanımları: Katılımcılar Python kullanarak basit seviyede İstatistik uygulamalar yapmayı öğrenecek ve gerçek hayattaki problemlere uygulayabileceklerdir. 

Eğitim Süresi : 40 saat

Eğitim Türü : Online 
Foto

Ön Kayıt