Dr Öğretim Üyesi Osman EKSİK

Müdür Yardımcısı

Nuray SARIYAR

Bilgisayar İşletmeni

Sema İRİ

Memur

Esra CİN

Mühendis

Mustafa PARLAK

Mühendis