GTÜSEM MİSYON
Üniversitenin hakim olduğu tüm alanlarda, kamuya, özel sektöre, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları eğitim, kurs, seminer, danışmanlık gibi imkanları sağlamak, bu faaliyetlerin koordinasyonunu yürütmek, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.  

GTÜSEM VİZYON
Yaşam boyu öğrenmede marka olmak, kalite yolculuğunda her yaştan katılımcıya öğrenme kültürünü aşılamak.


Foto