Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış KUTMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan PEKŞEN ve Gübretaş firması temsilcileri ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Müdür Yardımcımız Dr. Aişe ÜNLÜ Üniversitemiz Ar-Ge serasında bir araya geldiler. Ar-Ge Serası gezisi sonrasında Gebze Ziraat Odası ve Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsünün ortaklaşa çalışmaları ile SEM bünyesinde gerçekleştirilebilecek, Akıllı Tarım Teknikleri, Toprak Analizi, Çiftçilerin Güncel Tarım Teknolojilerine Uyum Eğitimi, Ortak Ürün Geliştirilmesi eğitim başlıklarını içeren bir toplantı yapılarak SEM koordinatörlüğünde gerekli iş birliklerinin yapılması gerektiği belirlendi.