GTÜ-SEM Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi tarafından başlatılan, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlerimize; mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, gençlerimizi doğrudan istihdama hazırlayacak, USTAM Projesine destek vermektedir.